xuất khẩu lao động ngoại hình xấu có được đi không?

CÁC CÂU TRẢ LỜI

tôi là người từng đi nhật bản về vì thê tôi là người trung gian bạn nào quan tâm thì liên hệ sdt 0986568602 tôi tên long để được tư vấn chính sác nhất  về những công ty tạo điều kiên tốt nhất cho bạn.