Xem Đáp án môn Tiếng Anh -Tốt Nghiệp THPT Năm 2013

Xem Đáp án môn Tiếng Anh -Tốt Nghiệp THPT Năm 2013

Cập Nhật thông tin Đáp án nhanh nhất- chính xác nhất
Đáp án môn Tiếng Anh – Tốt Nghiệp THPT - GDTX Năm 2013

 

Để biết nhanh nhất và & chính xác nhất đáp án từ Bộ GD-ĐT môn thi Tiếng Anh ngay khi có mã đề, thí sinh vui lòng soạn tin:

HYDN DA ANH Mãđề gửi 8785

Ví dụ: Bạn vừa thi xong môn Tiếng Anh mã đề 341, để biết đáp án bạn soạn tin:

HYDN DA  ANH 341 gửi 8785

 

Để tra cứu đáp án môn Tiếng Anh các mã đề khác chính thức từ Bộ GD-ĐT, thí sinh vui lòng soạn tin nhắn với nội dung:

Ví Dụ:

Mã đề 976, soạn tin:  HYDN  DA  ANH  976   gửi 8785

Mã đề 246, soạn tin:  HYDN  DA  ANH  246   gửi 8785

Mã đề 831, soạn tin:  HYDN  DA  ANH  831   gửi 8785

Mã đề 468, soạn tin:  HYDN  DA  ANH  468   gửi 8785

Mã đề 635, soạn tin:  HYDN  DA  ANH  635   gửi 8785

Mã đề 362, soạn tin:  HYDN  DA  ANH  362   gửi 8785

Mã đề 234, soạn tin:      HYDN  DA  ANH  234    gửi 8785

Mã đề 125, soạn tin:      HYDN  DA  ANH  125    gửi 8785

Mã đề 637, soạn tin:  HYDN  DA  ANH  637   gửi 8785

Mã đề 145, soạn tin:  HYDN  DA  ANH 145    gửi 8785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC CÂU TRẢ LỜI


\"Đáp

\"Đáp