Wo xi huan ni nghĩa là gì vậy?

có 1 cô gái nói với em la: "tuy không muốn nói nhưng có lẽ phải nói" rồi nói là "wo xi huan ni". Thế wo xi huan ni có nghĩa là gì có ai bik chỉ dùm em với... tks...

CÁC CÂU TRẢ LỜI

Wo xi huan ni=tớ thích cậu
Tớ thích cậu