tỷ trọng trong nguồn thu ngân sách của thuế thu nhập doanh nghiệp (cơ cấu chiếm bao nhiêu phần trăm) ở Việt Nam và ở Mỹ? Bên nào cao hơn? tại sao?

CÁC CÂU TRẢ LỜI

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này