Trong vụ “vòng titan”, lỗi lớn thuộc về nhà nhập khẩu hay kênh truyền hình ?

Nhiều người dân bị lừa bỏ ra bạc triệu để mua cái vòng được quảng cáo là siêu việt, nhưng thực chất chỉ là dây sắt với giá vài ngàn. Trong sự việc này, tội ai nặng hơn?

Mời các bạn cùng tranh luận tại đây: http://www.aicoly.com/debate/viewdetail/2326/trong-vu-vong-titan-loi-lon-thuoc-ve-nha-nhap-khau-hay-kenh-truyen-hinh-.html

CÁC CÂU TRẢ LỜI

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này