trên thế giới hai nhà nước nào có chung 1 thủ đô?

CÁC CÂU TRẢ LỜI

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này