tôi muốn hỏi trọng lượng riêng của sơn S918, S931, S935, S966

Cho tôi hỏi trọng lượng của sơn S918, S931, S935, S966 là bao nhiêu kg/lít

CÁC CÂU TRẢ LỜI

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này