Tôi muốn biết bảng báo giá về máy mài cạnh đứng ( mài xiết)?

dang muon mo xuong mai can mua may mai xiet. ai co thi cho xin bang bao gia? Loai may mai xiet 8 dau mai khong can mai 45 do.

CÁC CÂU TRẢ LỜI (2)

Không biết cái máy mài xiết của bạn là số nào trong các loại này nhỉ:

http://www.mro.com.vn/Products/tabid/57/CategoryID/16/language/vi-VN/Default.aspx

http://www.mro.com.vn/Products/tabid/57/CategoryID/17/language/vi-VN/Default.aspx

http://www.mro.com.vn/Products/tabid/57/CategoryID/15/language/vi-VN/Default.aspx

 

Nếu đúng cứ liên hệ với Duẩn. 0987 005 003

CÔNG TY TNHH MRO

Tốt hơn hết là bạn lên gôgle search tìm thông tin về máy mài, ở đó sẽ cung cấp địa chỉ bán máy.