thông tin

một gói khoảng bao nhiêu que xiên vậy?

CÁC CÂU TRẢ LỜI

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này