tấm lót này lồng vào bô tròn thường của bé được không?

tấm lót này lồng vào bô tròn thường của bé được không?

CÁC CÂU TRẢ LỜI

nè bạn

http://www.cungmua.com/noi-ap-suat-manon_p10124.html