quạt BE SUTO của tôi phun sương ra rất ít. Làm thế nào để quạt phun sương ra nhiều hơn

CÁC CÂU TRẢ LỜI

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này