Panasonic TC21FX71V(TC-21FX71V) bị tự động cúp ?

CÁC CÂU TRẢ LỜI

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này