Ôm họa vì “đặc sản” mực tuộc nướng?

Một phụ nữ đề nghị "ém tên vì không muốn là người nổi tiếng" bật mí về món mực tuộc nướng ở biển Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu): "Lắm lúc ế, có người ướp mực để cả tuần trong thùng đá không đủ độ lạnh khiến mực bị ương bốc mùi thum thủm. Để cứu nguy, họ đổ tùm lum gia vị đặng cho bốc mùi. Khách phàm ăn cứ thế quất vào và lâm nạn".

CÁC CÂU TRẢ LỜI (1)

Trời ui , sắp đi Vũng Tàu chơi rùi nghe tin này sao dám đi ta ......................