Nơi nào tư vấn kinh nghiệm du lịch bụi đài loan đúng nhất

Mình với bạn gái định đi du lịch bụi Đài Loan vào 30/4, 1/5. Lẽ ra là đi vào dịp 8/3 nhưng do bận quá, chưa chuẩn bị, tìm hiểu được thông tin nên chưa đi được. Nếu lỡ đợt này chắc hai đứa buồn lắm. Hôm trước cũng định tìm nơi nào tư vấn nhưng chưa tìm được chỗ với không biết có nên tốn tiền vì cái này không nữa. Mong mọi người cho mình ý kiến với.

CÁC CÂU TRẢ LỜI (1)

Đừng tìm chỗ tư vấn chi cho mắc công em. Em lên trang http://vn.blog.kkday.com để đọc mấy cái kinh nghiệm đi. Bên đây chia sẻ thông tin rất tỉ mỉ, đọc xong là em có thể lên lịch trình cho mình được luôn. Bạn bè chị mỗi lần đi du lịch cũng đều lên trang này đọc thông tin đó.