Người đã chết ở trần gian được lên Thiên đường thì giỗ hàng năm có là chân lý không nhỉ ??

Trong Kinh Thánh có nói rằng ai tin Chúa thì sẽ được sự sống đời đời trên Thiên đường trong Kinh Thánh Tân Ước.

Người đã chết ở trần gian được lên Thiên đường để có sự sống đời đời vĩnh cửu thì giỗ hàng năm có là chân lý không nhỉ ??

Nếu có việc giỗ người chết là chứng tỏ là người đó đã chết và vĩnh biệt chúng ta mãi mãi. Nhưng đằng này chỉ là việc bạn và người chết ấy chỉ là xa nhau tạm thời thôi vì sau này bạn cũng lên Thiên đường để có sự sống đời đời thì bạn lại gặp lại người đó chứ không phải là vĩnh biệt người đó đời đời (vì cả 2 người (bạn và người đã mất) đều được sự sống đời đời trên Thiên đường). Hơn nữa, việc giỗ ấy được tiến hành khi xác minh được chính xác là người đó vẫn sống (sự sống đời đời trên Thiên đường) và chỉ xa nhau tạm thời thôi nhưng sau đó lại gặp nhau trên Thiên đường đời đời vĩnh cửu cơ mà.

Người đã chết ở trần gian được lên Thiên đường thì giỗ hàng năm có là chân lý không nhỉ ??

Bạn nào biết xin chỉ giúp ??

Xin cảm ơn !!

 

CÁC CÂU TRẢ LỜI

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này