Muốn cài chế độ rung cho máy điện thoại SGH A 897 thì cài như thế nào?

Xin chỉ giúp.

CÁC CÂU TRẢ LỜI (1)

Máy sam sung shg ah? tôi cũng dùng sam sung shg-i617. Nếu tương tự  i617 của tôi thì bạn làm như sau:

vào setting > phone > profiles:( có 5 cấu hình cho bạn chọn). Bạn chọn 1 trong 5 cấu hình đó.

- Chọn Menu > Edit > ở mục ring type chọn Vibrate and ring. Mấy mục ở dưới ( nếu có ban cứ chọn Vibrate and .. là được)