May tinh tien

Tôi Muốn Mua Loai Máy Tinh tiện Loại Cáio SE- C300 Vậy Tôi iên Lạc Với  Cửa hàng nào Địa chỉ ở đâu và Số Điện Thoại Liên lạc, Nhận Được tin Vui l;òng liên lạc về số điện thoai 0903020366 gặp Sa, Cảm Ơn

CÁC CÂU TRẢ LỜI

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này