Làm thế nào để lưu trữ dữ liệu từ PLC vào máy tính? (daily report)

CÁC CÂU TRẢ LỜI (1)

Để lưu dữ liệu từ PLC lên máy tính chúng ta cần truyền thông máy tình và PLC.

Vậy ta cần 1 PLC có khả năng kết nối , công truyền thông với máy tính, cable nối với máy tính.

sau khi đã đầy đủ thiết bị phần cứng ta cần có phần mềm trên máy tính để đọc các vùng nhớ của PLC.

Nếu là phần mêm chuyên dụng của PLC đó thì thì chỉ cần trỏ đến các vùng nhớ của PLC là ok.

Nếu là phần mềm scada thì ta cần chọn đúng loại PLC và trỏ đến vùng nhớ của PLC.

Nếu là phần mềm ta tự biên thì ta cần biết frame hỏi và trả lời cấu trúc ra sao để hỏi PLC.

Khi bạn biên đúng frame PLC sẽ trả lời chuỗi dữ liệu và lúc đó ta sẽ dùng phần mềm để tách lấy dữ liệu

ta cần.

Nếu cần thông tin thêm bạn có thể liên hệ với cty chúng tôi.

hoặc email trực tiếp cho : hoangmai.gtvt@gmail.com