Khi bật nguồn, đèn đỏ báo nháy 2 lần, ti vi không chạy?

Khi bật nguồn, đèn đỏ báo nháy 2 lần, ti vi không chạy, bật lại công tắc nguồn có báo đèn nguồn đỏ chờ, bật điều khiển thì nháy đèn xanh rồi nhày 2lan liên tiêp d­ừng + 2 lần liên tiêp là bị sao?

CÁC CÂU TRẢ LỜI

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này