Hỏi về lò vi sóng?

Xin Nhà sản xuất lò vi sóng hiệu goldsun MWO-G22DG khi mở lên bị xẹt lửa chổ miếng A-mi-nhan nên không nướn được xin cho hỏi lý do tại sao ?

CÁC CÂU TRẢ LỜI

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này