hóa đơn

sản phẩm trị giá tối thiểu bao nhiêu tiên thì được viết hóa đơn đỏ?

CÁC CÂU TRẢ LỜI

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này