Giá cam chính hãng exciter 2010

Nhu tiêu đề xe mình hơi bị kêu (exciter 2010) nên mình tính vô hãng thay cây cam mới mà hok rõ về giá lám...mong ai biết xin cho cái giá. cảm ơn.

CÁC CÂU TRẢ LỜI

hok ai pit het ah