Gắn usb xem phim được không?

Vui lòng cho hỏi TV này có kết nối usb xem phim được không? Nếu được thì những định dạng nào? Xin cảm ơn.

CÁC CÂU TRẢ LỜI

Vô tư