em đóng bao hiểm được 9 tháng nay em nghỉ chế độ thai sản vậy em được hưởng bao nhiêu % chế độ thai sản trên lương cơ bản ?

CÁC CÂU TRẢ LỜI

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này