em đang có cái cây máy chủ MaxTet/CD 800 không biết giá hiện tại bao nhiêu ai giúp e với

CÁC CÂU TRẢ LỜI

Bảng báo giá máy chủ MaxTet/CD 800 nè:

http://adf.ly/O1d9B