CÁC CÂU TRẢ LỜI (1)

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này