Chuyên dạy học nối mi volume 5D HCM

Em gái mình đang cần học nối mi volume 5D. Không biết là ở TP HCM có nơi nào dạy ổn không mọi người nhỉ?

CÁC CÂU TRẢ LỜI (1)

Bạn có thể đến học viện miss trâm nhé. Chỗ này dạy nối mi volume, mi katun,... các thứ ok lắm. Bạn thân của mình học ở đây mà. Bạn vào fb chỗ này xem đi https://www.facebook.com/thammymisstramacademy/