Cho mình hỏi chi tiết giá bán của sản phẩm này?

Bạn cho hỏi giá bán này tính theo kích cỡ thế nào ?
Tính theo m2 bức tranh hay tính theo chu vi ?
Nếu bức tranh cỡ tấm bản đồ thế giới (A0) thì khoảng bao nhiêu ?

CÁC CÂU TRẢ LỜI (1)

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này