Cho hỏi vé có thời hạn như thế nào?

CÁC CÂU TRẢ LỜI

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này