Cho em hỏi Sơmi Rơmooc Sàn 45 feet 3 trục giá bao nhiêu?

CÁC CÂU TRẢ LỜI

Gia SMRM 45 sàn 3 trục là 365 triẹu, nếu bạn dùng loại chiều dài 14,3m giá 375 triệu. Mẫu nầy tại trọng thiết kế 39 tấn. Hiện nay khu vực Gia Lai, Bình Định, Tây Ninh... đang sữ dụng mầu trên nhiều lắm.