Chế biến hành phi bằng dầu cháy đen?

Hết bì thối, giờ lại gặp chế biến hành phi bằng dầu cháy đen. thảm nào ung thư nhiều thế.

CÁC CÂU TRẢ LỜI (1)

Thật không thể tưởng tượng nổi

Thật không thể tưởng tượng nổi, tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm càng ngày càng trầm trọng. Yêu cầu các cơ quan chức năng phải nghiêm trị những cơ sở, cá nhân làm ăn kiểu này thật thích đáng, có thể quy vào án hình sự vì họ đã gây ra ảnh xấu đến sức khỏe của đại bộ phân người dân. Mà tại sao gần đây chỉ thấy những cơ sở "bẩn" ở TP HCM bị phát hiện, còn các địa phương khác thì sao? Phải chăng các cơ quan chức năng ở các địa phương đó vẫn chưa muốn thực hiện nhiệm vụ của mình, hay là thực phẩm ở đó đã đủ sạch để người dân có thể dùng?

( Quang Tuấn)