Cảnh báo: Làm trắng bún bằng hóa chất độc hại?

Mình nghe nói bún bây giờ toàn tẩy trắng bằng hóa chất đúng ko?

CÁC CÂU TRẢ LỜI

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này