Cách bảo quản mật ong?

Mọi người chia sẻ chút kinh nghiệm bảo quản mật ong với? mật ong có hết hạn không nhỉ?

CÁC CÂU TRẢ LỜI (1)

mình nghĩ mật ong không hết hạn đâu