Bạn ơi chính xác chân này cao bao nhiêu?

bạn ơi chính xác chân này cao bn 

 

 

 

CÁC CÂU TRẢ LỜI (1)

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này